Kopachiv, Kyiv Region
Tuesday-Sunday: 9.00 - 18:00

Horse-historical festival "Bylinas of Ancient Kyiv"

(10.09.2019)

Horse-historical festival of the Middle Ages "Bylinas of Ancient Kyiv" in the "Kievan Rus Park"

festparkKyiv Rushorse

 

Instagram
@konnyj_klub_kentavr_kiev